.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БАКИЋ
Place: Тутин
Ad publication date: 10.03.2015
Sale date: 08.04.2015
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Целина 1- Прикључно возило ГОША,:Тип: FKP 13,год.произв.: 1983.,Бр.шасије:10138,облик:кипер; Целина 2-Багер MOBIL 173 FUSHS : врста: Радно возило-БАГЕР,марка: MOBIL 173 тип:FUSHS,бр.мотора:213638,бр.шасије:2214210249,год. производње: 1996.Рег.ознака: СО ТУТИН 1013,Тип: FKP 13, год.произв.: 1983.,Бр.шасије:10138,облик:кипер; Целина 3-Камион ФАП-2226 RBK: врста: Теретно,марка: ФАП, тип:2226 RBK,бр.мотора:155895,бр.шасије:104709,год. производње: 1987, Рег.ознака: NP 615-52; Целина 4- Камион МАН 26280: врста: Теретно,марка: МАН, тип:26280,бр.мотора: 32835720333110,бр.шасије: 42515561671,год. производње: 1980, Рег.ознака: ТТ 002 ŠL. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 08.04.2015. године у 11:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси Привредни суд у Краљеву ул.Цара Душана бр.41, судница 1, у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника и уз присуство представника свих понуђача.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Петар Вуловић
Phone: 064/15-70-212
E-mail: pvulovic@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik