.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПАНТОМАРКЕТ СТОЧАР
Place: Чачак
Ad publication date: 03.03.2015
Sale date: 31.03.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

1. Целина 1. - Кланица на локацији Хајдук Вељкова бр. 49. Чачак - Кланица у површини од 825 м2 - Енергетско – складишни блок у површини од 837 м2 - Стара управна зграда у површини од 342 м2 - Радионица и депо за смештај крупне стоке у површини од 579 м2 - Сушара у површини од 27 м2 - Цревара у површини од 165 м2 - Објекат за дезинфекцију у површини од 23 м2 - Рампа са коридором у површини од 222 м2 - Градско грађевинско земљиште са правом коришћења у површини од 0.54,14 ха. - Канцеларијски намештај инвентар и опрема у наведеним објектима према пописним листама; 1. Целина 2. - Фарма - Фарма у Мрчајевцима (8 објеката) у површини од 6.834 м2 - Управна зграда у Мрчајевцима у површини од 276 м2 - Ветеринарска апотека у површини од 100 м2 - Магацин у Мрчајевцима у површини од 252 м2 2. Целина 3. - Млекара - Млекара у Здравчићима (Општина Пожега) у површини од 234 м2 - Земљиште – градско грађевинско у својини површине од 0.28,35 ха. - Опрема и инвентар у млекари по пописним листама; ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 31.03.2015 године у 12,00 часова на следећој адреси: ул. Хајдук Вељкова бр.49, ЧАЧАК. Регистрација учесника почиње у 10,00 часова а завршава се у 11,45 часова, на истој адреси.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Милутин Обрадовић
Phone: 065/602-9322
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik