.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ВОЖД - СТЕЧАЈНА МАСА
Place: Димитровград
Ad publication date: 25.02.2015
Sale date: 03.04.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 9,490,285.50
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

1. Земљиште под млекаром са хладњачом - Врста земљишта и статус: грађевинско, Локација: Село Жељуша код Димитровграда, Површина: 0.00hа, 14.00а, 15.00m2; 2. Земљиште под стајом бр.1 - Врста земљишта и статус: Грађевинско, Локација: Село Жељуша код Димитровграда, Површина: 0.00hа, 0.00а, 84.00m2; 3. Земљиште под стајом бр.2 - Врста земљишта и статус: Грађевинско, Локација: Село Жељуша код Димитровграда, Површина: 0.00hа, 0.00а, 85.00m2; 4. Земљиште под управом фарме - Врста земљишта и статус: Грађевинско, Локација: Село Жељуша код Димитровграда, Површина: 0.00hа, 0.00а, 67.00m2; 5. Земљиште под свињцем - Врста земљишта и статус: Грађевинско, Локација: Село Жељуша код Димитровграда, Површина: 0.00hа, 0.00а, 56.00m2; 6. Земљиште под бунаром - Врста земљишта и статус: Грађевинско, Локација: Село Жељуша код Димитровграда, Површина: 0.00hа, 0.00а, 3.00m2; 7. Млекара са хладњачом - Нето површина(м2): 1415.00, Број спратова: 1; 8. Стаја бр.1 - Нето површина(м2): 84.00, Број спратова: 1; 9. Стаја бр.2 - Нето површина(м2): 85.00, Број спратова: 1; 10. Управа фарме - Нето површина(м2): 67.00, Број спратова: 1; 11. Свињац - Нето површина(м2): 56.00, Број спратова: 1; 12. Бунар - Нето површина(м2): 3.00, Број спратова: 1. Јавно надметање одржаће се дана 03. априла 2015. године у 12:00 часова на адреси у Нишу, Цара Душана 54, ПЦ „Душанов базар“ I спрат, локал 119.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Бојан Митић
Phone: 063/520-103
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik