.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПИВАРА НИШ
Place: Ниш
Ad publication date: 23.02.2015
Sale date: 02.04.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 200,000,000.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Пивара „Ниш“ Акционарско друштво за производњу пива и безалкохолних напитака – у стечају из Ниша ОГЛАШАВА Продају производно-пословне целине „Нишка пивара“ јавним надметањем. Предмет продаје је производно-пословна целина „Нишка пивара“ која се састоји од непокретне и покретне имовине. Сва имовина се налази у Нишу у фабричком кругу у Игманској улици бб, на катастарској парцели број 7395/1 катастарска општина Ниш – Ћеле кула. - Пунионица и складиште амбалаже - Варионица са врионо лежним подрумима - Управна зграда - Стара варионица - Радионица и гараже - Стара управна зграда и ресторан - Бетонско постоље за гасификациону станицу за СО2 - Пунионица и складиште акцизне робе - Магацин акцизне робе - Транспортна возила - Варионица са врионо лежним подрумима - Котларница - Управна зграда - Објекат старе варионице – компресорске станице - Објекат хлађења - Кондензатори са опремом - Радионица - Стара управна зграда и ресторан - Дисконти - Уметничке слике. Јавно надметање одржаће се дана 02. априла 2015. године у 11:00 часова у просторијама стечајног дужника у Нишу у Игманској улици бб. Почетна цена (дин.) 200.000.000,00 Депозит (дин.) 158.598.938,60

Contact info

Contact person: Стечајни управник Љубомир Костић
Phone: 064/245-0-285
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik