Last database update: 20.10.2021 07:22


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПОЉОХЕМ
Place: Пирот
Ad publication date: 18.02.2015
Sale date: 19.03.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 18,315,480.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје (имовинска целина) Непокретна имовина • Пословни простор – локал у објекту тзв. «Салон намештаја» у Пироту, корисне површине 390,58 м2, у улици Српских владара бр. 56, на катастарској парцели бр. 2105, КО Пирот-град; • Подрум пословне просторије тзв. «Салон намештаја» у Пироту, у улици Српских владара бр. 56, на катастарској парцели бр. 2105, који се налази испод пословне просторије са улазом из дворишта, површине 157 м2. Јавно надметање одржаће се дана 19.03.2015. године у 11 часова на адреси: ул. Српских владара бр. 56, Пирот.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Горан Пауновић
Contact phone: 066 / 32 00 90
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014