Last database update: 20.10.2021 06:56


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ТАРА КОМЕРЦ
Place: Лепосавић
Ad publication date: 18.02.2015
Sale date: 20.03.2015
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 1,000,000.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје је покретна имовина као целина, коју чини: Опрема: Брента са колицима, Тип: Вертикална. Јавно отварање понуда одржаће се дана 20.03.2015. године у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси: Привредни суд у Нишу, судница бр. 3, ул. Светосавска бр. 7а, Ниш, у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника и уз присуство представника свих понуђача.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Горан Пауновић
Contact phone: 066 32 00 90
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014