.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: Стечајна маса ФИДЕЛИНКА - НЕКРЕТНИНЕ
Place: Суботица
Ad publication date: 12.02.2015
Sale date: 26.02.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 73,217,961.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

„ФИДЕЛИНКА НЕКРЕТНИНЕ“ д.о.о. у стечају из СУБОТИЦЕ, улица ЧАНТАВИРСКИ ПУТ број 1 оглашава другу продају имовине јавним надметањем. Предмет продаје je непокретна имовина коју чине следеће целине: 1. Породични стамбена зграда - у природи спратни магацински простор (површине 768м²), на парц. бр.10907/2 k.o.Доњи град, Изворска бб. 2. Породична стамбена зграда - у природи управна зграда, на парц.бр.3705, k.o.Стари град, Димитрија Туцовића број 15, (површине 1.576 м²)-(сутерен, приземље, спрат.). 2.1 Помоћна зграда - гаража (површине 50 м²), на парц број 3705 к.о. Стари град. 3. Зграда трговине, зг.бр.1 - Папирница (површине 221м²), Помоћна зграда, зг.бр. 2, на парц.бр.2719/2, ЈНА 16. 4. Зграда трговине –Управна зграда (површини 194м²), на парц. број 2720, ЈНА 14 5. Зграда трговине, - Гвожђара (површине 297м²), на парц.бр. 2721/1, Иве Лоле Рибара 1 6. Помоћна зграда и магацин -нелегално изг.(површине 600м²),на парц.бр.2721/3 7. Пословни простор трговине бр.11-Послуга 8 (површини 403м²),на парц.бр. 3085/1, ЈНА 2 8. Зграда трговине – Сремаг (површине 49м²), на парц. бр.4107/2, Доже Ђерђа 1 9. Зграда трговине зг.бр1. /Папрењача, (45м²), и помоћна зграда, зг.бр.2 (површине 53м²), на парцели бр. 4107/3 10. Помоћна зграда, зг.бр.1-Продавница намештаја (површини 290м² ) и помоћна зграда, зг.бр.2,(површини 31м²) на парц.бр.3079/1 11. Зграда прех. индус. и произ. пића- Бриони на парцели бр. 971, ЈНА бб (површина 336 м²) 12. Пословна зграда-магацински простор, на парц.бр.482/2, зем.право кор., на адреси Задружни пут, Сента, (површина парцеле 1.096м²) 12.1 Породична стамбена зграда, на парцели 482/3 к.о. Сента, на адреси Задружни пут својина приватна, укупна површина парцеле 31-51 м2, при чему се указује да се у природи ради о потпуно срушеном објекту. Јавно надметање одржаће се дана 26.02.2015. године у 11:00 часова у просторијама Привредног суда у Суботици на следећој адреси: Сенћански пут бр. 1, Суботица, II спрат.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Стана Салатић
Phone: 024/555-331
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014