.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БАБУШНИЦА
Place: Бабушница
Ad publication date: 24.01.2015
Sale date: 25.02.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 1,935,200.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

ФАБРИКА ГЛИНЕНИХ ПРОИЗВОДА БАБУШНИЦА АД БАБУШНИЦА – У СТЕЧАЈУ, ул. Стевана Синђелића бр.22, Бабушница ОГЛАШАВА Продају имовине јавним надметањем • Расходована производна опрема за израду предмета од опеке и печене глине, са инвентаром, на локацији у ул. Стевана Синђелића бр. 22 Бабушница, по спецификацији у продајној документацији. Јавно надметање одржаће се дана 25.02.2015. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Теразије бр 23, Београд, III спрат, сала 301 (сала „Симпо“). Регистрација учесника почиње у 09:00 часова истог дана, а завршава се у 10:45 на истој адреси.

Contact info

Contact person: Повереник Душанка Ћетковић
Phone: 018/452-1110 или 069-24-74-574
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014