.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: INTERFIŠ
Place: Ниш
Ad publication date: 06.01.2015
Sale date: 12.02.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  

Sale asset:

Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ РИБЕ „ИНТЕРФИШ“ НИШ У СТЕЧАЈУ и ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ „ДИЈАПЕК“ ДОО У СТЕЧАЈУ ИЗ СВРЉИГА ОГЛАШАВАЈУ продају имовине јавним надметањем Предмет продаје је покретна и непокретна имовина стечајних дужника. Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ РИБЕ „ИНТЕРФИШ“ НИШ У СТЕЧАЈУ - Зграда бр. 1 - Зграда за прераду рибе – трпезарија, гардероба и санитарни чвор површине 212,01 метара квадратних; - Уређено земљиште око објекта површине 600 метара квадратних; - Земљиште површине 2 835 метара квадратних -Зграда бр. 1 - Зграда за прераду рибе – зграда прехрамбене индустрије и производње пића површине 1 558,55 метара квадратних; - Зграда број 2 – Зграда за прераду рибе – зграда прехрамбене индустрије и производње пића површине 240,35 метара квадратних; - Уређено земљиште око објекта површине 119,35 метара квадратних; - Земљиште површине 6 183 метра квадратна - Зграда бр. 1 – Зграда за прераду рибе – Зграда прехрамбене индустрије и производње пића (стара зграда) површине 693,15 метара квадратних; Зграда бр.2 – Зграда рибарства – Хала за прераду рибе – нова зграда површине 1 280,35 метара квадратних; - Земљиште површине 4 732 метра квадратна. - Резервоари за мазут – два комада запремине по 30 метара кубних - Расхладни торањ с вентилаторима - Котлови произвођача „Варорас“ (2 комада), омекшивачи воде, пумпа с електромоторним погоном, резервоаром и електрокомандним орманом, резервоар на таваници - Пароразделници с пумпама, вентилима и електромоторима - Напојне високопотисне пумпе с вентилима - Циркулационе пумпе с вентилима, експанзиона посуда, резервоар за топлу воду и пару с кондензатором, електрокомандни орман - Кутије за циркулацију с челичном конструкцијом, измењивачи топлоте, пумпе и вентили ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ „ДИЈАПЕК“ ДОО У СТЕЧАЈУ ИЗ СВРЉИГА - Незавршена гаража површине 220 m2 - Незавршен магацин површине 26 m2 - Зграда трафо станице на катастарској парцели број 2585 катастарска општина Сврљиг без опреме површине 16 m2 - Енергетски трансформатор снаге 630kVA - Растављачка ћелија с растављачем снаге - Нисконапонски разводни орман с полужним прекидачем од 1250А - Нисконапонски разводни орман са шест извода са шест тројки ножастих осигурача од 250А - Орман с кондензаторским батеријама и осам половних контактора - Кабл типа ПП41 3х70mm2 око 10 m - Три ћелије типа довод-одвод од 10 kVA - Мерна ћелија од 10 kV Јавно надметање одржаће се дана 12. фебруара 2015. године у 12:00 часова у просторијама стечајног управника у Нишу у улици Игманској бб (просторије Пиваре „Ниш“ у стечају).

Contact info

Contact person: Љубомир Костић
Phone: 064/245 0285
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014