.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. - ЛИВНИЦА ПОЖЕГА
Place: Пожега
Ad publication date: 31.12.2014
Sale date: 26.01.2015
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 388,661,224.55
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

„Концерн Фармаком МБ Шабац – Ливница Пожега АД“ у стечају из Пожеге, ул. Бакионичка бр. 14 ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда. Најважнију имовину стечајног дужника чини: 1. Ливница одливака од сивог и нодуларног лива за производњу уложака кочионих папуча за шинска возила (трамваје, вагоне и локомотиве), и 2. Фабрика за производњу композитних безазбестних папуча и ферода за вагоне локомотиве, као и за путничка и теретна возила. Процењена вредност стечајног дужника као правног лица износи 388.661.224,55 динара. Депозит за учешће у поступку продаје износи 77.732.244,91 даинара. Понуде се достављају закључно са 26.01.2015. године, до 12 часова. Понуде се отварају у просторијама стечајног дужника на наведеној адреси дана 26.01.2015. године, 15 минута након одређеног времена за достављање.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Радомир Кубуровић
Phone: 063/602 029
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014