.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: VENUS EXPORT-IMPORT
Place: Књажевац
Ad publication date: 04.11.2014
Sale date: 04.12.2014
Sale type: Auction
Beginning price: 52,046,732.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

ДОО „ВЕНУС“ у стечају из Књажевца, ул. Лоле Рибара б.б. оглашава продају целокупне непокретне и покретне имовине јавним надметањем. Предмет продаје је непокретне имовина продавца – објекат бр. 2, бруто површине 1.383 м2 (односно 1.758,35 м2 нето површине) у ЛН 15711, КО Књажевац на к.п. бр. 3343/26 као и земљиште у својини укупне површине 01.38.02 ха на истој катастарској парцели као и покретна имовина (опрема, инвентар, амбалажа) по спецификацији из продајне документације. Почетна цена (дин.) 52.046.732,00 Депозит (дин.) 26.023.366,00. Јавно надметање одржаће се дана 04.12.2014. године у 11 часова на следећој адреси: ДОО „ВЕНУС“ у стечају, Ул. Лоле Рибара б.б., Књажевац. Регистрација учесника ће бити истог дана у периоду од 9 до 10.50 часова, на истој адреси.

Contact info

Contact person: Милча Костић
Phone: 063/11-50-410
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014