.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПИВАРА НИШ
Place: Ниш
Ad publication date: 24.10.2014
Sale date: 04.12.2014
Sale type: Auction
Beginning price: 310,000,000.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Пивара „Ниш“ Акционарско друштво за производњу пива и безалкохолних напитака – у стечају из Ниша ОГЛАШАВА Продају производно-пословне целине „Нишка пивара“ јавним надметањем. Предмет продаје је производно-пословна целина „Нишка пивара“ која се састоји од непокретне и покретне имовине. Сва имовина се налази у Нишу у фабричком кругу у Игманској улици бб, на катастарској парцели број 7395/1 катастарска општина Ниш – Ћеле кула. - Пунионица и складиште амбалаже - Варионица са врионо лежним подрумима - Управна зграда - Стара варионица - Стара управна зграда и ресторан - Радионица и гараже - Бетонско постоље за гасификациону станицу за СО2 -Пунионица и складиште акцизне робе -Магацин акцизне робе -Транспортна возила -Варионица са врионо лежним подрумима -Котларница -Управна зграда -Објекат старе варионице – компресорске станице -Објекат хлађења -Кондензатори са опремом -Радионица -Стара управна зграда и ресторан -Дисконти -Уметничке слике. Јавно надметање одржаће се дана 23. октобра 2014. године у 11:00 часова у просторијама стечајног дужника у Нишу у Игманској улици бб. Почетна цена (дин.) 310.000.000,00 Депозит (дин.) 158.598.938,60

Contact info

Contact person: Љубомир Костић
Phone: 064/245-0-285
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014