.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: 30 ОКТОБАР
Place: Врбас
Ad publication date: 28.06.2024
Sale date: 31.07.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 25,823,746.39
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења Привредног суда у Сомбору Посл.бр.Ст.5/2022 од 22.09.2022. године, и решења стечајног судије Привредног суда у Сомбору о банкротству Ст.5/2022 од 03.03.2023. године (правоснажно 31.05.2023. године), у складу са члановима 131, 132 , 133 и 135, Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 -одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 62/2018.), стечајни управник стечајног дужника: ДОО 30 ОКТОБАР ВРБАС – У СТЕЧАЈУ ВРБАС, ЛАЗЕ КОСТИЋА 20 ОГЛАШАВА продају имовине стечајног дужника јавним надметањем – друго јавно надметање Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник, Предраг Ерић
Phone: 064/161-7414
E-mail: predrageric78@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014