.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЏОНИ КОМ
Place: Велика Плана
Ad publication date: 21.06.2024
Sale date: 30.07.2024
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Пожаревцу 4.Ст.16/2018 од 13.02.2019. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 – др.закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017 и 44/2018), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника " ЏОНИ КОМ " доо - у стечају Велика Плана, 28. октобра бр. 30 ОГЛАШАВА продају дела непокретне имовне јавним прикупљањем понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Жељко Мијушковић
Phone: 069/829.44.88
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014