.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: Пик Ниш
Place: Ниш
Ad publication date: 01.03.2024
Sale date: 04.04.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 11,286,677.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Трговинског суда у Нишу 2 Ст. број 10/2009 од 07.09.2009. године Трговинског суда у Нишу, а у складу са чланoвима 109, 110, и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник Републике Србије» број 84/2004 и 85/2005), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник Републике Србије» број 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника: ДТП ПИК НИШ-у стечају ОГЛАШАВА продају једне имовинске целине методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Радиша Шулић
Phone: 060/6144381
E-mail: rsulicstecaj@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik