.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: СТЕЧАЈНА МАСА КВАЛИТЕТ
Place: Ниш
Ad publication date: 01.03.2024
Sale date: 03.04.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 1,122,207.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу посл. бр. 2.Ст.989/2010 од 09.07.2010. године и Решења посл. бр. 4.Ст.989/2010 од 25.11.2022. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају ("Службени гласник РС" бр. 104/09), Националним стандардом бр. 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ("Службени гласник РС" бр. 13/10), као и одредбама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника ("Службени гласник РС" бр. 84/04, 104/09 и 89/15), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ КВАЛИТЕТ, НИШ - У СТЕЧАЈУ ул. Цара Душана бр. 54, ПЦ Душанов базар, I спрат, локал бр. 119, 18000 Ниш ОГЛАШАВА прву продају имовине методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Раица Милићевић
Phone: 063/456-320
E-mail: raica.milicevic@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik