.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БАНКОВИЋ
Place: Београд
Ad publication date: 21.02.2024
Sale date: 01.04.2024
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Београду, посл.бр. 4. Ст. 35/2023 од 24.07.2023. године, у складу са одредбама члана 133. став 1. и став 3. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.) стечајни управник стечајног дужника: GRAĐEVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO „BANKOVIĆ“ DOO BEOGRAD - U STEČAJU БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ), ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 204 ОГЛАШАВА продају имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Славица Спасић
Phone: 063 – 237 - 632
E-mail: slavica.spasic.stecajevi@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik