.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: PILE&CO
Place: Житиште
Ad publication date: 19.02.2024
Sale date: 29.03.2024
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Зрењанину Ст.13/2022 од 20.01.2023. године које је правоснажно од дана 10.02.2023. године и у складу са члановима 132. и 133. Закона о стечају („Сл.Гласник РС“ бр.104/2009, 99/2011-др. Закон, 71/2012-одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Национални стандард број 5 – поглавље III Националног стандарда о начину и поступку уновчењу имовине стечајног дужника („Сл.Гласник РС“ бр.62/2018), стечајни управник стечајног дужника PILE&CO DOО ŽITIŠTE-U STEČAJU из Житишта, Тополовачки пут бб адреса за пријем поште: Зрењанин, Коче Коларова 60 ОГЛАШАВА трећу продају целокупне имовине, као имовинску целину, стечајног дужника у Житишту методом јавног прикупљања понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Милош Ђекић
Phone: 064/1255703
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik