.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: YUKO - У СТЕЧАЈУ
Place: Житиште
Ad publication date: 12.02.2024
Sale date: 14.03.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 22,262,206.05
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Зрењанину, посл.број Ст. 30/2010 од 28.04.2010. године, а у складу са члановима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“, број 104/09) и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 89/2015), као и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 13/2010), а сходно Решењу Привредног суда у Зрењанину, посл. бр. Ст. 30/2010 од 28.11.2023. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника : Holding Kompanija YUKO DP PO Žitište - u stečaju Ђуре Јакшића бр. 2 О Г Л А Ш А В А ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (друго по реду) Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Драгица Арсић
Phone: 069/5602025
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik