.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЕРОЗИЈА
Place: Крагујевац
Ad publication date: 14.06.2024
Sale date: 18.07.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 35,035,500.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст 49/2015 од 25.02.2016. године а у складу са чланoвима 131., 132., 133., 135. и 136. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011, 71/2012- одлука УС, 83/2014), Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 89/2015) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), а на основу сагласности Одбора поверилаца од 16.04. и 17.04.2024. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ЕРОЗИЈА“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ ул. Даничићева 26, 34000 Крагујевац ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица методом јавног нaдметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Станислав Здравковић
Phone: 064/1815654
E-mail: stanislavz@mts.rs
Back

Developed by Belit d.o.o 2014