.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ИМК 14.ОКТОБАР
Place: Крушевац
Ad publication date: 14.06.2024
Sale date: 16.07.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 30,301,658.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Краљеву посл. бр. 3.Ст.1/2016 од 08.02.2016. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају ("Службени гласник РС" бр. 104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 - одлука УС и 83/14) и Националним стандардом бр. 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ("Службени гласник РС" бр. 13/10), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА МАШИНА И КОМПОНЕНАТА ИМК 14. ОКТОБАР АД КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ ул. Јасички пут бр. 2, 37000 Крушевац ОГЛАШАВА трећу продају једне имовинске целине методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Зоран Милосављевић
Phone: 063/421085
E-mail: milosavljevic53@yahoo.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014