.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ГРУПА ЗАСТАВА ВОЗИЛА
Place: Крагујевац
Ad publication date: 02.02.2024
Sale date: 05.03.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 68,933,842.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Крагујевцу, број предмета 2.Ст.бр.5/2017 од 09.08.2017. године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133 и 135 Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010) и одлуком Одбора поверилаца од 28.12.2023. године, као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник РС», бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник: ОГЛАШАВА ПРВУ ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА АД за холдинг, консалтинг и менаџмент послове ГРУПА ЗАСТАВА ВОЗИЛА Крагујевац - у стечају из Крагујевца, улица Косовска број 4 , мат. број 07150989, ПИБ 101576554, као правног лица, јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Љубиша Перовић
Phone: 063/14 63 156
E-mail: perovickg@yahoo.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik