.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЦЕНТРОПРОМЕТ
Place: Шид
Ad publication date: 17.06.2024
Sale date: 19.07.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици, Ст. бр. 355/11 од 15.09.2011. године, Законa о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника (Службени гласник Републике Србије, бр. 89/15), а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије, бр. 104/09) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Службени гласник Републике Србије, бр. 13/10), стечајни управник стечајног дужника АД „ЦЕНТРОПРОМЕТ“ у стечају ШИД ул. Карађорђева бр. 76 ОГЛАШАВА Продају непокретне и покретне имовине ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Милена Костић
Phone: 063/256-020
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014