.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВИ КОЗЈАК АД НОВИ КОЗЈАК - У СТЕЧАЈУ
Place: Алибунар - Нови Козјак
Ad publication date: 17.06.2024
Sale date: 17.07.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  

Sale asset:

На основу закључка Привредног суда у Панчеву посл. бр. Ст.19/2010, а у складу са члановима 109, 110, 111 и 112. Закона о стечајном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 84/04 и 85/05 - др. закон) и Националним стандардом бр. 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“ бр. 43/05), као и одредбама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника ("Службени гласник РС" бр. 84/04, 104/09 и 89/15), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВИ КОЗЈАК АД НОВИ КОЗЈАК - У СТЕЧАЈУ ул. Светог Саве бр. 49, 26353 Алибунар - Нови Козјак ОГЛАШАВА прву продају имовине груписане у две имовинске целине методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Иван Чакаревић
Phone: 065/525-5124
E-mail: icakarevicsu@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014