.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПРОСВЕТА
Place: Ниш
Ad publication date: 17.11.2023
Sale date: 18.12.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 25,942,350.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу 1.Ст.143/2011 од 30.8.2011. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр. 104/09), Националним стандардом бр. 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ бр. 13/10), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: ИЗДАВАЧКО ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСВЕТА АД, НИШ - У СТЕЧАЈУ ул. Војводе Гојка бр. 14, Ниш ОГЛАШАВА прву продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Весна Ђошићв
Phone: 064/3521586
E-mail: djosicvesna@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik