.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: АПЕТИТ
Place: Ниш
Ad publication date: 01.11.2023
Sale date: 08.12.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 9,367,017.85
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Нишу о отварању стечајног поступка Посл. бр. 7 Ст. 5/2022 од 25.03.2022. године и Решења Посл. бр. 7 Ст. 5/2022 од 29.06.2022. године, којим се стечајни поступак наставља банкротством, сагласности Одбора поверилаца на продају стечајног дужника као правног лица од 21.07.2023. године а у складу са чланoвима 131, 132, 133. и 135. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АПЕТИТ - НИШ - У СТЕЧАЈУ, МБ: 20048425 ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем (друго јавно надметање) Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник: Раица Милићевић
Phone: 063/456-320
E-mail: unovcenje@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014