.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: МАЈЕВИЦА-ПОЉООПРЕМА
Place: Бачка Паланка
Ad publication date: 03.11.2023
Sale date: 08.12.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 4,302,279.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Новом Саду, Посл.бр. Ст.43/2017 од 31.10.2018. године у складу са чланoвима 131., 132., и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника МАЈЕВИЦА ПОЉООПРЕМА АД – У СТЕЧАЈУ Бачка Паланка, Ул. Жарка Зрењанина бр.123 ОГЛАШАВА продају имовине стечајног дужника методом јавног нaдметања (прва продаја) Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Никола Шумар
Phone: 063/546-833
E-mail: sumar.nikola@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014