.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ШАМОТ РУДНИК
Place: Аранђеловац
Ad publication date: 13.11.2023
Sale date: 13.12.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 11,380,706.50
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења o банкротству стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, број предмета 2.Ст. 33/2015 од 16.12.2015. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011- др.закон, 71/2012-одлука УС, 83/2014) Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник Републике Србије» број 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника Друштво са ограниченом одговорношћу «ШАМОТ РУДНИК» у стечају, Ул. Јосифа Панчића бр.10, Аранђеловац ОГЛАШАВА продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Никола Станојевић
Phone: 064/3333-909
E-mail: agencija.nstanojevic@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014