.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ГП „РАД“ ДП у стечају
Place: Београд
Ad publication date: 22.09.2023
Sale date: 24.10.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 72,218,164.83
Sale state: Closed
Ad document  

Sale asset:

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 3606/96 од 05.06.2007. године, решења стечајног већа Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 3606/96 од 11.06.2007. године, у складу са чланoвима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку (“Службени гласник Републике Србије” број 84/2004), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника: ГП „РАД“ ДП у стечају Београд, ул. Косовска бр. 31 ОГЛАШАВА продају непокретне имовине методом јавног нaдметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Драган Перковић
Phone: 011/3670-846 или 063/301-721
E-mail: agencija.perkovic@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014