.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: NEO TEC
Place: Београд
Ad publication date: 18.09.2023
Sale date: 19.10.2023
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Београду 10 Ст. бр. 97/19 од 25.07.2019. године, Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду 10 Ст. бр. 97 /19 од 11.06.2020. године, у складу са члановима 131., 132., 133., 135. и``136. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09), Националног стандарда број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010.) и на сагласност oдбора поверилаца од 28.03.2023.године, 31.03.2023. и 05.04.2023. године стечајни управник стечајног дужника: „NEO TEC “ доо у стечају из Београда улица Бора Станковића бр. 8 ОГЛАШАВА продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Нада Мекић
Phone: 064-213-07-66
E-mail: nada.mekic@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik