.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БОЖУР ИНЖЕЊЕРИНГ
Place: Нови Београд
Ad publication date: 15.09.2023
Sale date: 17.10.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Београду, посл.број 3.Ст163/2013 од 10.06.2022.године о именовању стечајног управника, као и Решења бр 3. Ст.163/2013 од 22.09.2015.године о банкротству стечајног дужника, а у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника "БОЖУР ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. у стечају, Предузеће за урбанизам, пројектовање, консалтинг и инжењеринг Београд, ул. Шпанских бораца бр.40, матични број 17235346, ПИБ: 100394961 ОГЛАШАВА Продају имовине јавним надметањем дана 17.10.2023.године Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Андреја Божић
Phone: 063449487, 011/2456-640
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014