.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЕРДЕВИК
Place: Ердевик
Ad publication date: 08.09.2023
Sale date: 12.10.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици, од дана 23.07.2012. године, и исказане правоснажности 10.10.2012. године, број стечаја Ст. 187/2 012, број Стечајне масе Ст. 17/2021, а у складу са чланом 131, 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.), стечајни управник стечајног дужника СТЕЧАЈНА МАСА “ПП Ердевик доо“ у стечају Ердевик Пионирски парк 13 ОГЛАШАВА продају имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огалса.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Миодраг Ковиљац
Phone: 064/2064-592
E-mail: miodragkoviljac@yahoo.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014