.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: C&A MODA RS
Place: Београд
Ad publication date: 06.09.2023
Sale date: 09.10.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Београду 4 Ст 138/22 од 24.19.2022. године а у складу са чланoм 132. Став 1. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника дана 06.09.2023. године: О Г Л А Ш А В А Прву продају имовине стечајног дужника „C&A MODA RS“ ДОО БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Маријана Читаковић
Phone: 062/801-5167
E-mail: marijana.citakovic@centrofin.rs
Back

Developed by Belit d.o.o 2014