.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СЕНТА
Place: Сента
Ad publication date: 30.08.2023
Sale date: 20.10.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 296,345.15
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Суботици, посл. бр. Ст. 11/2020 од 07.09.2020. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), уз претходно прибављену сагласност чланова одбора поверилаца од од 30.12.2022. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника: Доо Ветеринарска станица Сента, Сента – у стечају Поштанска бр. 41, мб 08052565 ОГЛАШАВА Трећу продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Шарњаи Рудолф
Contact phone: 063/526-133
Contact e-mail: sarnjai.rudolf@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014