Last database update: 09.06.2023 11:59


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: BEGA ING
Place: Београд
Ad publication date: 26.05.2023
Sale date: 29.06.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 40,457,030.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду, посл.бр. 1.Ст.145/2022 од 14.02.2023. године, у складу са члановима 131., 132. и 133., Закона о стечају („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009, 99/2011- др.закон 71/2012 - одлука УС, 83/2014 и 113/2017) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 62/2018) стечајни управник стечајног дужника BEGA ING DOO BEOGRAD-STARI GRAD – U STEČAJU ОГЛАШАВА продају непокретне имовине стечајног дужника – земљишта обухваћено имовинском целином 1 методом јавног надметања Предмет продаје: Детаљније погледати у тексту огласа

Contact info

Contact person: Стечајни управник Жарко Вујачић
Contact phone: 065/346-3113
Contact e-mail: vujacic.zarko@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014