Last database update: 06.06.2023 05:32


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: КАИРОС
Place: Сремски Карловци
Ad publication date: 26.05.2023
Sale date: 29.06.2023
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.109/20218 од 11.05.2022.г, правоснажно са даном 31.05.2022.године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133, 135 и 136 Закона о стечају (Службени гласник РС број 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник РС број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: ИЗДАВАЧКО И ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ КАИРОС ДОО - у стечају Сремски Карловци МБ: 08374732, ПИБ: 101422708 ОГЛАШАВА Продају имовине – залиха, јавним прикупљањем понуда Детаљније погледати у тексту огласа

Contact info

Contact person: Стечајни управник Радинка Вјештица
Contact phone: 063/531-846
Contact e-mail: r.vjestica@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014