Last database update: 09.06.2023 11:48


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: KONY-TRADE M.S.
Place: Житорађа
Ad publication date: 19.05.2023
Sale date: 26.06.2023
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења о банкротству и уновчењу имовине које је донео стечајни судија Привредног суда у Нишу Ст.18/2022 од 07.09.2022.године, а у складу са одредбама чланова 131. 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014,113/17,44/18 i 95/18) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (,,Службени гласник Републике Србије“ бр. 62/2018) стечајни управник стечајног дужника ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ KONY-TRADE M.S. DOO ŽITORAĐA - u stečaju Житорађa, ул. Светосавска бр.156 МБ 20798769, ПИБ 107420777 ОГЛАШАВА продају непокретне имовине методом јавног прикупљања понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Дејан Петровић
Contact phone: 060 / 408-3160
Contact e-mail: dpetrovicdunja@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014