Last database update: 09.06.2023 11:15


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: SUMMEC
Place: Нови Сад
Ad publication date: 19.05.2023
Sale date: 22.06.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 11,266,265.50
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Н.Саду , посл.број 2.Ст. 92/2022 od 15.12.2022. године, а у складу са члановима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“, број 104/09,99/11,др.закон, 71/12-одлука УС, 83/14,113/17,44/18 и 95/18), као и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 62/2018), поступајући у складу са Решењем ( о банкротству) Привредног суда у Н.Саду , посл.број 2.Ст. 92/2022 од 25.04.2023. године, стечајни управник стечајног дужника „SUMMEC“ доо у стечају Н.Сад Змај Јовина 14А О Г Л А Ш А В А ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ и ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА Детаљније погледати у тексту огласа

Contact info

Contact person: Душан Петровић
Contact phone: 063 213 246
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014