Last database update: 09.06.2023 12:18


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЈАГОДИНА
Place: Јагодина
Ad publication date: 26.05.2023
Sale date: 28.06.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 15,090,870.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу бр. 2.Ст.449/2011 од 08.11.2011. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр. 104/09) и Националним стандардом бр. 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ бр. 13/10), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника: ДП АИК ЈАГОДИНА ЈАГОДИНА - У СТЕЧАЈУ ул. Максима Горког бр. 13, 35000 Јагодина ОГЛАШАВА другу продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа

Contact info

Contact person: Повереник Велибор Лукић
Contact phone: 063/627139
Contact e-mail: lukic.velibor@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014