Last database update: 09.06.2023 12:06


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: KFM PLUS COMPANY
Place: Пожега
Ad publication date: 17.05.2023
Sale date: 23.06.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 753,075.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Ужицу, број предмета Ст.бр.7/2022 године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.), стечајни управник стечајног дужника „KFM PLUS COMPANY– у стечају из Пожеге , улица Николе Пашића-10 ОГЛАШАВА Продају покретне имовине као целине јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Стојановић Милан
Contact phone: 069-60 64 61 или 031-519-828
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014