Last database update: 06.06.2023 05:31


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЦЕНТРА
Place: Београд
Ad publication date: 24.03.2023
Sale date: 11.05.2023
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Београду, Посл. бр. 11 Ст 49/2021 од 05.04.2022. године, а у складу са члановима 131,132. и 133. Закона о стечају („Сл. гласник РС“ бр. 104/09, …, 95/18) и Националним стандардом бр. 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“ бр. 62/18), стечајни управник стечајног дужника, ЦЕНТРА ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ ул. Др Агостина Нета бр. 3, Нови Београд ОГЛАШАВА продају имовине у власништву стечајног дужника, методом јавног прикупљања понуда Детаљније поглледати у тексту огласа

Contact info

Contact person: Стечајни управник Милош Бакићx
Contact phone: +381 11 664-10-16
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014