Last database update: 06.06.2023 07:48


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: SAM SON COMPANY
Place: Београд
Ad publication date: 24.03.2023
Sale date: 25.04.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 328,050,078.38
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, 3. ST 3422/2012 од 09.12.2014. године , а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника Привредно друштво за трговину и услуге SAM SON COMPANY doo у стечају из Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 26в ОГЛАШАВА Продају имовине јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Михајло Коруга
Contact phone: 0638183802
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014