Last database update: 24.03.2023 12:02


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: VA TRADING
Place: Доњи Таванкут
Ad publication date: 16.03.2023
Sale date: 18.04.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 139,048.75
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Суботици од 07.04.2022.године које је правоснажно дана 23.04.2022. године и у складу са чланом 131.,132., 133. Закона о стечају ("Сл. Гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника стечајни управник стечајног дужника "VA TRADING" DOO U STEČAJU из Доњег Таванкута, Марка Орешковића бб ОГЛАШАВА Продају покретне имовине методом јавног надметања- треће јавно надметање. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Емилиа Стефановић
Contact phone: 062/404-590
Contact e-mail: stefanovic.emilia2@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014