Last database update: 24.03.2023 02:02


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ABC FOOD
Place: Руски Крстур
Ad publication date: 14.03.2023
Sale date: 17.04.2023
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Сомбору , Ст.бр. 10/2020 од 03.06.2021.године о покретању стечаја и решења од 15.09.2021.године о проглашењу банкротства стечајног дужника, а у складу са чланoвима 131,132 и 133 Закона о стечају (Службени гласник РС број 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014, 113/2017, 44/2018, 95/2018) , Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник РС број 62/18), стечајни управник стечајног дужника: ABC FOOD AД У СТЕЧАЈУ Руски Крстур, Иве Лоле Рибара 91 ОГЛАШАВА ТРЕЋУ Продају имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда трећи пут. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Aсистент стечајног управника Жељко Драгић
Contact phone: 063 461 763
Contact e-mail: zeljkodragic@mts.rs
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014