Last database update: 24.03.2023 01:54


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: EXON
Place: Суботица
Ad publication date: 13.03.2023
Sale date: 13.04.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 2,190,000.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Суботици о проглашењу банкротства од 08.07.2022. .године, у предмету СТ 14/2022 а у складу са члановима 131,132 и 133 Закона о стечају и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника , стечајни управник стечајног дужника: EXON ДОО у стечају, Суботица ,Ул. Петра Драпшина 4 ОГЛАШАВА Продају имовине ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ (прва продаја) Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Богдан Јовановић
Contact phone: 063/526 - 038
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014