Last database update: 24.03.2023 12:06


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА
Place: Чачак
Ad publication date: 11.03.2023
Sale date: 11.04.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Чачку, број предмета Посл. бр. 3 Ст. 19/2021 од 13.04.2022. године, а у складу са члановима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011- др.закон, 71/2012-одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018) као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник Републике Србије» број 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника АД ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА ЧАЧАК - у стечају 32000 Чачак, Хајдук Вељкова 37 ОГЛАШАВА Прву продају имовине стечајног дужника груписану у две имовинске целине методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Предраг Рафаиловић
Contact phone: 060/5588140
Contact e-mail: p.rafailovic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014