Last database update: 24.03.2023 12:59


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ВИНАРСКА-ПОДРУМИ
Place: Власотинце
Ad publication date: 10.03.2023
Sale date: 12.04.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 1,503,140.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Ст.бр.106/2010 од 17.01.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије», број 104/2009, 99/2011- др. закон, 71/2012- одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије», број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника ДП "ВИНАРСКА - ПОДРУМИ" у стечају, ВЛАСОТИНЦЕ, ул. Марка Орешковића бр. 52 ОГЛАШАВА Трећу по реду продају покретне и непокретне имовине јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Миле Денић
Contact phone: 016/601-047 или 065/844-77-22
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014