Last database update: 03.06.2023 11:42


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: РОМУЛИЈАНА
Place: Гамзиград
Ad publication date: 24.03.2023
Sale date: 27.04.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 41,299,530.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Зајечару 2.Ст.бр.2/2016 од 31.05.2016. године, а у складу са чланoвима 131. 132. 133. 135. и 136. Закона о стечају («Службени гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14), Националним стандардом бр. 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» бр. 13/10) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 15.03.2022. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: РОМУЛИЈАНА д.о.о. Гамзиградска бања у стечају, Гамзиградска бања бб оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Саша Симић
Contact phone: 019/425-020 или 064/8201-923
Contact e-mail: sasa.simic@mts.rs
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014