Last database update: 24.03.2023 01:06


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: MB-GAS OIL
Place: Београд
Ad publication date: 09.03.2023
Sale date: 10.04.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 9,674,427.40
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, бр. II Ст. 42/16 од 04.02.2020. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011,71/2012-Одлука Уставног суда и 83/2014) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника "МБ ГАС ОИЛ" д.о.о. у стечају из Београда, ул. Немањина бр. 4/13 ОГЛАШАВА Продају имовине јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Милош Маљевић
Contact phone: 063/8805-474
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014