Last database update: 07.02.2023 05:13


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: АДТ
Place: Нови Сад
Ad publication date: 23.01.2023
Sale date: 27.02.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 23,410,087.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења судије Привредног суда у Новом Саду Ст.70/2018 од 08.08.2018 године о покретању стечаја и решења од 11.03.2021, о проглашењу банкротства стечајног дужника АДТ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО у стечају а у складу са чланoвима 131, 132, i 133 , Закона о стечајu («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014, 113/2017 ,44/2018, 95/2018), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 62/18), стечајни управник стечајног дужника: АДТ ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ у стечају из Новог Сада, Руђера Бошковића 22, ОГЛАШАВА ДРУГУ ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА АДТ ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ У СТЕЧАЈУ НОВИ САД, РУЂЕРА БОШКОВИЋА 22 МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Лазар Марчић
Contact phone: 063/ 7207512
Contact e-mail: marcic.lazar@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014